KONAMI

ワンプッシュ投票

結果発表 2016/12/09 - 2016/12/15
vs
52.75   47.25